2018. május 16-án 17 órakor Éves taggyűlés

2018. május 16-án 17 óra kezdettel taggyűlést hívok össze, melnyek helyszíne a Budafok-Tétény Általános Ipartestület székházának nagyterme.

Amennyiben  a taggyűlés nem  határozatképes, úgy azt ugyanazon  anapon 17 óra 30 percre ismét összehívom, mely az eredeti napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Ezen a napon ügyintézőnk 16 órától fogadja a tagtársakat a tagdíjhátralék rendezése ügyében.

Napirendi pontok:

1.) Elnöki beszámoló

2.) Felügyelő Bizottság beszámlója

3.) 2017. évi beszámoló ismertetése és elfogadása

4.) 2018 .évi költségvetés ismertetése és elfogadása

5.) Az Ipartestület Alapszabályának módosítása

6.) Az Ipartestület új arculatának bemutatása és elfogadása

7.) Választás – elnök, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság elnöke, Felügyelő Bizottsági tagok választása

8.) Egyebek – az új adatvédelmi törvény ismertetése, személyi adatokra vonatkozó nyilatkozatok kitöltése

Amennyiben jelölni kíván valakit a tagjaink közül fenti pozíciókra, akkor kérjük írásban adjon rá jelölést 2018. május 14. 16 óráig az info@ipartestulet22.hu e-mail címen.

Budapest, 2018, április 24.                                                 Jurás László Elnök